διανοήσει

διανόησις
process of thinking
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
διανοήσεϊ , διανόησις
process of thinking
fem dat sg (epic)
διανόησις
process of thinking
fem dat sg (attic ionic)
διανοέομαι
have in mind
fut ind mp 2nd sg
διανοέομαι
have in mind
aor subj act 3rd sg (epic)
διανοέομαι
have in mind
fut ind mid 2nd sg
διανοέομαι
have in mind
fut ind act 3rd sg
διανοέω
have in mind
aor subj act 3rd sg (epic)
διανοέω
have in mind
fut ind mid 2nd sg
διανοέω
have in mind
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.